Skip to main content
Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Psychologia i Psychoterapia – aspekty teoretyczne i praktyczne

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Psychologia i Psychoterapia – aspekty teoretyczne i praktyczne” odbyła się 27 kwietnia 2021 roku w formie online.

Celem Konferencji była wspólna refleksja oraz wymiana poglądów między uczestnikami reprezentującymi różne jednostki naukowe, propagowanie idei psychologii, a także prezentacja wyników badań uzyskanych w ramach realizacji prac dyplomowych, doktorskich, czy własnych projektów naukowych. Prelegenci mieli możliwość nawiązania wielu kontaktów naukowych i branżowych, wysłuchania wystąpień zaproszonych Gości Honorowych oraz innych uczestników, a także przedstawienia własnych badań w formie wystąpienia ustnego lub/i posteru naukowego.

Gośćmi Honorowymi byli:

dr hab. Jarosław Michałowski, prof. SWPS – Instytut Psychologii, Wydział Psychologii i Prawa w Poznaniu, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
Tytuł wystąpienia: Zastosowanie neuronauki i nowych technologii w diagnozowaniu i terapii zaburzeń lękowych

dr hab. Błażej Smykowski, prof. UAM – Wydział Psychologii i Kognitywistyki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Tytuł wystąpienia: Strukturalny i funkcjonalny kryzys w kulturowym rozwoju dzieci i młodzieży

Komitet Naukowy:

dr hab. Agnieszka Lewicka-Zelent, prof. UMCS, Katedra Pedagogiki Resocjalizacyjnej, Instytut Pedagogiki, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
dr hab. Jarosław Michałowski, prof. SWPS, Instytut Psychologii, Wydział Psychologii i Prawa w Poznaniu, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
dr hab. n. o zdr. Antoni Niedzielski, Katedra i Zakład Psychologii Uniwersytet Medyczny w Lublinie
dr hab. Błażej Smykowski, prof. UAM, Wydział Psychologii i Kognitywistyki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
dr n. med. Marianna Charzyńska-Gula, Zakład Pielęgniarstwa, Państwowa Uczelnia Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu
dr Danuta Ochojska, Zakład Psychologii, Wydział Pedagogiczny, Uniwersytet Rzeszowski · dr Justyna Rynkiewicz, Katedra Estetyki i Filozofii Kultury, Instytut Filozofii, Wydział Filozofii i Socjologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Organizator:

– Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL.

Komitet Organizacyjny:

– Beata Bujalska – Kamil Maciąg
– Ewelina Chodźko – Monika Maciąg
– Alicja Danielewska – Izabela Mołdoch-Mendoń
– Monika Iwaniuk – Konrad Skrzątek
– Joanna Jędrzejewska – Marcin Szklarczyk
– Kinga Kalbarczyk – Paulina Szymczyk
– Joanna Kozłowska
Patronat Honorowy:

Prezydent Miasta Poznań,
Nowoczesne Zarządzanie Biznesem,
Wydawnictwo Naukowe TYGIEL.
Patronat Medialny:

Psychologia.net.pl
TV Student.